1.1. Administrator – eco in sp. z o.o. S.K.A ul. Powsińska 18, 02-920 Warszawa.
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.zewsiebudzi.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwis (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
2.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
2.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA KONTA ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1. Administrator umożliwia Użytkownikom rejestrację (założenia konta) w Serwisie (co poza możliwością realizacji zamówień pozwala także na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu) lub dokonywanie zakupów bez rejestracji. Założenie konta lub zrealizowanie zamówienia wymaga podania Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
1.2. Dane osobowe są przetwarzane:
1.2.1. w celu rejestracji i obsługi konta oraz w celu umożliwienia dokonywania zakupów w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
1.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
1.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

1.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie dotyczące współpracy biznesowej. Użytkownik może podać także inne Dane osobowe w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
1.4. Dane osobowe są przetwarzane:
1.4.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
1.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

MARKETING BEZPOŚREDNI

1.5. Administrator, w przypadku wyrażenia zgody, kieruje do Użytkowników treści marketingowe, w tym świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
1.6. Dane osobowe są przetwarzane:
1.6.1. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, w tym w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
1.6.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
1.6.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

2. Portale społecznościowe

2.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

3. Zamieszczanie opinii klientów

3.1. Administrator zapewnia w Serwisie możliwość zamieszczania oceny jakości usług oraz produktów oferowanych w Serwisie.
3.2. Dane osobowe podane w związku z zamieszczeniem oceny są przetwarzane:
3.2.1. w celu sprawdzenia satysfakcji klientów z usług oferowanych przez Administratora i poprawy ich jakości – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3.2.2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

4. Pliki cookies oraz podobna technologia

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
4.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
4.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
4.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
4.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
4.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
4.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

5. Narzędzia analityczne i marketingowe

5.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej na stronach swoich partnerów. W tym celu Administrator oraz jego partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Użytkownik może nie wyrazić na to zgody oraz może tę zgodę wycofać w każdym momencie. W przypadku wyrażenia ww. zgody podstawę prawną do przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5.2. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych przez Administratora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS
5.3. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkowników (m.in. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE TAG MANAGER I GOOGLE ADS
5.4. Administrator korzysta z technologii remarketingu oferowanej przez Google, w tym narzędzi Google Tag Manager oraz Google Ads, które pozwalają na zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki tym narzędziom można ponownie rozpoznać komputer Użytkownika na innych stronach internetowych, które są częścią sieci reklamowej Google oraz jego partnerów, a następnie wyświetlać takiemu użytkownikowi reklamy dopasowane do jego potencjalnych zainteresowań. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager oraz Google Ads. Więcej informacji o personalizacji reklam w Google można uzyskać pod linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl.

FACEBOOK PIXEL
5.5. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, by kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook, a także mierzyć efektywność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Więcej informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także możliwych ustawieniach do ochrony prywatności na Facebooku znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
5.6. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
5.61. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
5.62. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
5.63. YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

6. Zarządzanie ustawieniami cookies

6.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
6.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
6.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
6.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
6.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
6.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=plu0026amp;answer=95647
6.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
6.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7. Okres przetwarzania Danych osobowych

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Uprawnienia Użytkownika

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9. Odbiorcy danych

9.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług informatycznych, w szczególności usług hostingu, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
9.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Bezpieczeństwo Danych osobowych

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. Dane kontaktowe

11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@zewsiebudzi.pl lub adres korespondencyjny Administratora.

12. Zmiany Polityki prywatności

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
12.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1.08.2018 r.